|  Udskriv | 

Om Københavns City Center

 

Københavns City Center (KCC) blev grundlagt som forening i 1971. KCC skal varetage og arbejde for sine medlemmers interesser. Foreningens formål er at forstærke Indre Bys placering som Danmarks forretnings- og kulturcenter og at forbedre og bevare de miljømæssige kvaliteter i området.

 

KCC arbejder på en række fronter: politik, aktiviteter, markedsføring og medlemsservicering. Politisk har foreningen arbejdet for en smukkere og velfungerende by. På aktivitetsfronten har KCC i tidens løb været med til at starte fx Kulturnatten og Copenhagen Jazzfestival. Markedsføringsmæssigt arbejder KCC på at etablere forskellige kampagner omkring fx jul eller søndagsåbent. På servicefronten bistår KCC medlemmerne i såvel store som små sager. Og endelig fungerer foreningen som netværksforening.

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på ti personer med vidt forskellig baggrund, som alle er valgt blandt KCC's medlemskreds. Den daglige administration bliver varetaget af et sekretariat. Ved store begivenheder bliver medarbejderstaben udvidet.

 

Københavns City Center er medlem af

 

Dansk Erhverv

Dansk Detail

Detail Forum